Atetakliniken header 5

Varför ATETA Plastikkirurgi

Varför ATETA Plastikkirurgi

På Ateta Plastikkirurgi arbetar enbart specialistutbildade läkare och sköterskor med lång erfarenhet av skönhetsförbättrande operationer och behandlingar.

Den estetiska plastikkirurgin har utvecklats väldigt snabbt under de senaste åren. Därför har det varit mycket viktigt för oss att hålla oss uppdaterade med utvecklingen för att kunna erbjuda Dig som patient de allra bästa metoderna och behandlingarna, tillsammans med den senaste moderna utrustningen, för att få bästa möjliga resultat. Vi har under årentionden deltagit i otaliga kongresser och kurser såväl i Sverige som utomlands; ibland som föreläsare eller kursledare. Som ledamöter av de stora internationella och svenska plastikkirurgiska föreningarna deltar vi fortlöpande i den plastikkirurgiska utvecklingen.

Vårt fokus ligger på högsta medicinska kvalitet, med optimal säkerhet och trygghet för Dig. Ditt konsultationsbesök är också av största vikt, eftersom det är då vi tillsammans ska komma fram till vad Du vill uppnå och hur vi på bästa sätt ska nå dit.

Ateta Plastikkirurgi har toppmodern utrustning med bl.a. ultraren operationssal, patientrum för övernattning och en trivsam och estetiskt tilltalande atmosfär.

Klinikens lokaler är nyrenoverade och uppfyller samtliga myndighetskrav på ventilation, brandsäkerhet, etc. liksom vi uppfyller alla krav på fortlöpande service m.m. av teknisk apparatur och annan utrustning. Vi uppfyller Socialstyrelsens krav för godkända vårdgivare och deltar i KIV-certifiering. Samtliga läkare har ansvarsförsäkring.

Vi har löpande avtal med Stockholms läns landsting för rekonstruktiv plastikkirurgi.

När Du kommer på ett konsultationsbesök hos oss, går vi tillsammans igenom dina önskemål och de vägar som kan finnas för att nå dit. Vi informerar om tillvägagångssätt, eftervård och förväntat resultat. Du får också uppgift om priset, som inkluderar operation, narkos, eftervård med ev. övernattning och erforderliga återbesök under ett år. När vi kommit överens om vad som ska göras, kommer Du att också få skriftlig information om den aktuella operationen. Vi tar fotografier före och efter operationen.

Efter operationen får Du ett direkt telefonnummer till någon på kliniken, som Du kan ringa om Du har frågor om läkning, ev. medicinering, etc.

Din trygghet och Ditt välbefinnande är vår hösta prioritet.

Copyright © ATETA PLASTIKKIRURGI    Norrlandsgatan 11    111 43 Stockholm    Tel: 08-22 12 10